14 มีนาคม 2562 ฉก.ม.2 ระดมทหารดับไฟป่าพม่า ลุกลามเขาเขตไทยพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1518745

ฉก.ม. 2 กกล.ผาเมือง นำทหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร เข้าดับไฟป่าที่ลุกลามมาจากฝั่งพม่า เนื่องจากชาวบ้านจุดไฟเผาป่าเพื่อเตรียมทำไร่ โดยเพลิงโหมไหม้เข้ามาในเขตแดนฝั่งไทยพื้นที่แม่ฟ้าหลวง ต้องระดมฉีดน้ำดับและควบคุมแนวไม่ให้ข้ามเขต ซึ่งได้สร้างปัญหามาถึงหมอกควัน ฝุ่นละอองตามมาด้วย ผบ.ร้อย.ม.2 ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ไฟป่าดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ว่าไฟป่าที่เผาไหม้บริเวณบ้านผาขาว จังหวัดท่าขี้เหล็ก ฝั่งเมียนมามาตั้งแต่เย็นวันนี้ได้ลุกลามอย่างรุนแรงเข้าเขตไทย หมู่บ้านลิเซ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จึงนำกำลังทหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาดอยตุง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครชาวบ้าน หมู่บ้านลิเซ ตำบลแม่ฟ้าหลวง รถดับเพลิง อบต.แม่ฟ้าหลวง เข้าช่วยดับไฟป่าที่กำลังโหมลุกไหมหญ้าแห้งสูงอย่างรวดเร็วรุนแรงท่ามกลางลมแรงกระโชก บริเวณพื้นที่ พิกัด NC. 837487 บริเวณสันเขาตะเข็บชายแดน ตลอดเวลาที่ช่วยกันดับไฟมีสะเก็ดไฟปลิวตามลมมาติดต้นสนที่ปลูกอยู่พื้นที่ฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นไปดับไฟก่อนจะลุกไหม้ลามไปใหญ่ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง จึงสามารถสกัดไม่ให้ลุกลามเผาไหม้เสาและสายไฟที่อยู่ริมถนน ส่วนไฟฝั่งเมียนมา ยังคงลุกลามเผาไหม้ขยายพื้นที่เนื่องจากชาวบ้านฝั่งเมียนมามีเจตนาจุดไฟเผาป่าเพื่อเตรียมทำไร่  และทางด้านชายแดน หมู่บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง พิกัด NC 7649 ก็ได้เกิดไฟป่าจากฝั่งเมียนมาลุกลามเข้าพื้นที่ฝั่งไทย ทหาร ร้อย.2 ฉก.ม.2 ร่วมกับหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าโครงการพัฒนาดอยตุง เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ 14 ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎร์ระดมกำลังเข้าฉีดน้ำดับไฟ เข้าควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้จำกัดแนวให้อยู่นอกชายเเดน ไม่ให้ลุกล้ำข้ามเขตไทย ซึ่งสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ไฟป่าดังกล่าวยังลุกไหม้อยู่ในเขตประเทศสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งสร้างปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองลอยปลิวไปทั่วอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สายติดต่อมา 3 วัน ทำให้ค่าฝุ่นละอองอยู่ในขั้นวิกฤติ เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดพ่นน้ำขึ้นสู่อากาศ รอบแหล่งชุมชนในพื้นที่ตัวเมืองแม่สายจนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย นอกจากนั้นยังได้เกิดไฟป่าขึ้นอีกหลายอำเภอ ที่อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า และที่ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง ได้เกิดไฟป่าเผาไหม้ 3 จุดเจ้าหน้าที่ดับไฟ ชุดแรก 130 คน และชุดที่ 2 จากหมู่ที่ 1,2,5,6,7,10 ตำบลหนองป่าก่อ จำนวน 70 คน เข้าร่วมกันดับไฟอยย่างยากลำบากเพราะเป็นพื้นที่บริเวณหุบเหว หน้าผาเขาสูงชันหุบเหว ทำให้มีเจ้าหน้าที่ การดับไฟป่า 1 นายเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มและบริเวณซี่โครงกระแทกกับหินบาดเจ็บ นำส่งรักษาอาการที่โรงพยาบาลเขียงแสน โดยแพทย์ให้นอนดูอาการ 1 คืน.